Author Topic: LỜI NGỎ  (Read 3638 times)

ngọn đèn chơn lý

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
  • Posts: 229
    • View Profile
LỜI NGỎ
« on: February 14, 2011, 08:32:15 AM »
                       Kính thưa quý vị! 
                       Website văn bản nầy là một website tổng hợp các văn bản nghiên cứu Giáo lý PGHH. Chúng tôi sẽ lần lượt đưa lên tất cả những sản phẩm đã có từ trước đến nay, mà các bậc tiền nhân, các hàng trưởng thượng trong Đạo cùng các học giả đã dày công nghiên cứu.
                      Nếu có dịp rảnh mời quý vị ghé vào tham quan kho tàng tổng hợp các bộ luận, để tìm hiểu sâu rộng thêm về giáo lý PGHH.
                     Với những viên gạch nhỏ bé nầy cùng góp xây nên toà lâu đài Phật pháp, giáo lý siêu thượng của Đức Giáo Chủ. Chúng tôi hy vọng những bài viết trong website nầy, quý vị sẽ hài lòng cho bước đầu tìm hiểu Giáo Lý Phật Giáo Hoà Hảo.

                    Sau mỗi bài viết chúng tôi sẽ ghi tên của tác giả hay soạn giả đó, cùng với số điện thoại, email...để quý vị có thể trực tiếp tìm hiểu học hỏi, hay góp ý cho bài viết tăng thêm phần phong phú.

                   Nếu quý vị có nghiên cứu ra được sản phẩm nào, muốn đưa lên cho hằng triệu người tham khảo.
                                                                                                   BAN QUẢN TRỊ

« Last Edit: December 01, 2011, 08:27:01 PM by admin »