Author Topic: 28. CHỪNG NÀO LẬP HÔI LONG HOA - NEW - PHẦN 2 (TT)  (Read 3079 times)

ngọn đèn chơn lý

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
  • Posts: 229
    • View Profile
28. CHỪNG NÀO LẬP HÔI LONG HOA - NEW - PHẦN 2 (TT)
« on: July 25, 2013, 07:08:18 AM »
PHẦN 2 (TIẾP THEO)
“…Những mơ-ước hồi qui thượng-cổ,
   Thì hết câu ái-ố gièm-pha.
Phương Nam rạng ngọc chói lòa,
   Lưu-ly hổ-phách mấy tòa đài-cung.
Dành cho kẻ lòng trung chánh-trực,
   Quân cùng Thần náo-nức vui tươi.
Liên-hoa đua nở nụ cười,
   Rước tôi lương-đống chào người chơn tu…”
   Ông Tẩu Mã đi lần vào bên trong tận mắt nhìn thấy thân thể của ai mà nằm sắp lớp không biết bao nhiêu mà kể, chiều cao độ khoảng 16 mét, cặp mắt long lanh, nơi châu thân tỏa ra những hào quang chiếu sáng. Bước lần vào phía trong nữa, ông thấy có một hội trường rộng lớn, với những chiếc ghế bằng ngọc ngà châu báu, lại ghi rõ tên họ của nhiều người, nhiều không thể điếm tính. Ông tiến sâu vào nữa thì thấy có cây cột cờ cao vút, phía trên cột cờ có viên ngọc tỏa sáng chiếu diệu muôn phương. Ông liền bước sang qua một bên, rồi định đi thẳng tới nữa, bỗng gặp Đức Thầy ông liền thi lễ, rồi nghe tiếng gió thổi mạnh, chợt nhìn lại thì thấy mình đang đứng trên đỉnh núi cao. Ông Tẩu Mã liền hạ san tức tốc trở về Thánh Địa Hòa Hảo.
   Khi về tới Tổ Đình, ông lại gặp Đức Thầy đang ngồi trên chiếc ghế. Lát sau, ông đến thỏ thẻ hỏi Thầy. Bạch Thầy! Thân thể của ai mà nằm sắp lớp nhiều như thế? Đức Thầy nói: Đó là thân Bích Ngọc do phật tạo ra cho người  đời Thượng Nguơn Thánh Đức, cái thân ấy sống tới 10.000 tuổi, nhờ mang cái thân ấy mới đủ phước vào dự Hội Long Hoa được.
   Ông Tẩu Mã hỏi tiếp: Bạch Thầy, còn những chiếc ghé có ghi tên họ của nhiều người trên đó là sao vậy? Đức Thầy bảo: Đó là Hội Thánh.
“…Nước Nam-Việt nhằm cõi Trung-Ương,
   Sau sẽ có Phật Tiên tại thế…”
      Hay là:
“ Cõi Trung ương luân chuyển phương Nam,
Mở Hội Thánh chọn người trung hiếu…”
   Xuyên qua câu chuyện trên, chúng ta biết vấn đề NGƯỜI GIÀ HOÁ TRẺ là giai đoạn thay hồn đổi xác “ Thân phàm bỏ lại thế gian mà”, như Đức Thầy đã nhắc nhở::
“…Làm cho rồi phận tu-mi,
   Sau nầy sẽ thấy ly-kỳ Năm-Non.
          Chừng Bảy-Núi lầu son lộ vẻ,
      Thì người già hóa trẻ dân ôi!..”
Hay là:
“… Sau lập hội thì già hoá trẻ,
Khắp hoàn-cầu đổi xác thay hồn.”
Kế đến là ĐƯỢC NGHE PHẬT DI-LẠC THUYẾT-PHÁP CHỨNG QUẢ VÔ SANH.
 Trong kinh Di Lạc Hạ Sanh được Ngài Huyền Trang Tam Tạng pháp sư đời Đường Trung Hoa đã dịch: Khi đời Thượng Cổ hình thành, Bồ Tát Di Lạc sẽ rời cung trời Đâu Suất, thị hiện xuống cõi nhơn gian làm con của quan Đại thần Quốc Sư tên là Thiện Tịnh, mẹ của Ngài tên là Tịnh Diệu. sau đó Ngài xuất gia tu hành đắc đạo dưới cội cây hình rồng, trổ hoa vàng. Ngài mở ba tràng thuyết pháp, phổ độ nhơn loại và chư thiên, có vô số người đắc đạo. Kỳ đầu độ chín mươi sáu ức người, kỳ nhì độ được chín mươi bốn ức, kỳ ba độ được chín mươi hai ức, có vô lượng trời người phát tâm cầu đạo vô thượng bồ đề, lại có nhiều chúng đặng bốn quả trong hai thừa Thinh Văn và Duyên Giác. 
Nên chi, trong bài “Sứ mạng” Đức Thầy khuyến khích: “…khuyên  kẻ thế hướng thiện quày đầu, cải tà qui chánh thì mới  mong Thiên-Đình ân xá bớt tội căn để kíp đến Long-Hoa chầu Phật, trước biết rõ luật Trời thưởng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiệm mầu, kiến diện bậc Chơn-Sư, tu-hành mau đắc quả, sau làm dân Phật-Quốc hưởng sự thái-bình,..”
   Thế nên, mục đích chính ngày Hội Long Hoa do Phật Di lặc mở ra là để ban thưởng quả vị cho nhơn loại, xứng đáng với việc công quả và công phu tu tập của mỗi người. Vì chúng ta đã chịu quá nhiều khổ cực. Như Đức Thầy đã nói:
 “…Khổ lâu dài nay sắp mãn hay chưa,
Cầu-nguyện Phật Trời gội móc mưa.
Kíp mở Long-Hoa xây máy tạo,
Cho dân Hồng-Lạc thọ ân thừa...”
   Với ba hạng người được chọn: Trước nhất là “...Phật Vương đà chỉ rõ máy diệu-huyền chuyển lập hội Long-Hoa, chọn những đấng tu-hành cao công-quả để ban cho xứng vị xứng ngôi”…, kế đến là “…người đủ thiện-căn để giáo-truyền Đại-Đạo…”, sau cùng là “…định ngôi phân thứ gây cuộc hoà-bình cho vạn quốc chư bang...”
Kính thưa quý cô bác và đồng đạo!
   Nói tóm lại: CHỪNG NÀO LẬP HỘI LONG HOA vậy quý cô bác? Chúng ta cứ ngỡ là còn xa lắm, nên chúng ta không tranh thủ làm hết những gì mà chúng ta đã hiểu qua lời chỉ dạy của Đức Phật, Đức Thầy, của các đấng cứu thế, để chuẩn bị cho mình có một số vốn qua đời Tân Thánh Đức Thượng Nguơn. Như Đức Thầy đã cho biết:
“…Cuộc biến động nay mai nguy ngập,
Một hội này rán lập thân danh.
Kìa kìa các bực công khanh,
Miễu son tạc để đành rành chẳng sai.
Đất với nước hậu lai vinh diệu,
Đạo lo tròn yểu điệu tấm thân...”
      Hay là:
“…Ngày vui tươi cũng đà lố bóng,
Cớ sao đời còn mãi say sưa.
Không tìm Thầy đặng hưởng phước thừa,
Ngày lập hội tay vin nhành quế...”
   Thế nên, những ai còn chậm trễ bê tha, còn đắm nhiễm trần đời, cố gắng phấn đấu dõi gót theo Thầy, vui vầy xem Hội, hòa ái trong cõi đại đồng. Như Đức Thầy đã khuyến khích nhắc nhở:
“…Đắm say một phút cọi lành xa,
Sớm tỉnh trì tâm chống quỷ tà.
Dõi gót theo Thầy nương Phật cảnh ,
Vui vầy xem hội, hội Long-Hoa…”
      Hay là:
“…Mau chơn bước đến Long-Hoa hội,
Chầu Phật hoà vui cõi đại đồng.”
Kính thưa quý cô bác và đồng đạo! Đề tài: “CHỪNG NÀO KHAI HỘI LONG HOA”, con trình bày đến đây đã hết. Trước khi dứt lời, con xin kính chúc đến toàn thể quý ông bà cô bác, trọn đời tránh ác, giới đức trường chay. Tu dẽo tu dai, tu hoài xiết tới. Tu không danh lợi, hiểu rõ ngọn ngành. Niệm Phật làm lành, không tranh cao thấp. Tu nhanh tu gấp, cho kịp Hội hàng. Gặp bạn sen vàng, mười phang tề tựu. Long Hoa vui thú, không thể nghĩ bàn. Phật mở ba tràng, pháp âm vi diệu. Trời người thấu hiểu, đắc quả thành công. Lòng kính ước mong, xa gần toại chí. Đạt chân thiện mỹ, cho phỉ lòng Thầy.
“…Bây giờ kẻ Sở người Tề,
Hiền lương đến hội cũng kề với nhau.”
-   Dạ, con xin lễ phép cúi đầu thân ái kính chào toàn thể quý ông bà cô bác!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật

------o0o------
(HẾT)