Author Topic: A. DẠO LỤC CHÂU - 02 HỒNG NGỰ  (Read 1319 times)

ngọn đèn chơn lý

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
  • Posts: 229
    • View Profile
A. DẠO LỤC CHÂU - 02 HỒNG NGỰ
« on: July 25, 2013, 09:24:01 AM »
         HỒNG NGỰ

  “Tới đây bá tánh ngẩn ngơ
Buồn cho lê thứ kịp giờ ra đi
Lìa xa Hồng Ngự một khi”
(Q1: 367-369)   

Hồng Ngự : Quận Hồng Ngự, quận của tỉnh Châu Đốc thời Pháp thuộc.
   Năm Kỹ Mão (1939) quận Hồng Ngự (tỉnh Châu Đốc) có hai tổng là Cù Lao Tây và An Phước gồm 11 làng.
Ngày 22-10-1956 (19-09 Bính Thân) dưòi thời Đệ nhất Cộng Hòa do Sắc lệnh số 143-NV của Tổng Thống VNCH lấy tổng Kiến Hưng, Kiến Hòa, Phong Nẫm và Phong Thạnh (quận Cao Lãnh) của tỉnh Sa Đéc bị giải thể hợp với quận Hồng Ngự của tỉnh Châu Đốc và tổng Phong Thạnh Thượng của quận Chợ Mới tỉnh Long Xuyên thành lập tỉnh Kiến Phong.
Tỉnh Kiến Phong ( tỉnh lỵ Cao Lãnh) có 4 quận là Cao Lãnh, Mỹ An, Thanh Bình, Hồng Ngự, gồm 7 tổng và 43 xã. Riêng quận Hồng Ngự có 3 tổng là An Phước, Long Phú, Tân Bình và 14 xã.
Ngày 24-09-1966 (10-08 Bính Ngọ) dưới thời Đệ nhị Cộng Hòa do Sắc lệnh số 126-SL/ ĐU/HC tĩnh Sa Đéc được tái lập. Tỉnh có 4 quận là : Sa Đéc, Lấp Vò, Đức Tôn và Đức Thành (tỉnh lỵ Sa Đéc)
Tháng 02 năm 1976 (Bính Thìn) sau Đại thắng mùa Xuân 30-04-1975 thống nhất đất nước, dưới thời Cách Mạng do Nghị định của Chính Phủ Lâm Thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam sáp nhập 2 tỉnh Kiến Phong và Sa Đéc thành lập tỉnh Đồng Tháp.
Tỉnh Đồng Tháp có 2 thị xã : TX Sa Đéc, TX Cao Lãnh và 5 huyện: Cao Lãnh, Hông Ngự, Tam Nông, Châu Thành và Lấp Vò.
Ngày 24-4-1989 (17-3 Kỷ Tỵ) do Nghị định số 41-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng chia huyện Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp ra làm 2 huyện là huyện Hồng Ngự và huyện Tân Hồng.
Hồng Ngự (hiện nay 2002 nhỏ hơn Hồng Ngự xưa) là huyện nằm phía Bắc của tỉnh Đồng Tháp, có diện tích tự nhiên 320 km2. Phía Bắc giáp Campuchia, Đông giáp huyện Tân Hồng, Nam giáp huyện Tam Nông, Tây giáp tỉnh An Giang, gồm 1 thị trấn (Hồng Ngự) và 15 xa : Long Khánh A, Long Khánh B, Phú Thuận A, Phú Thuận B, Long Thuận, Thường Phước 1, Thường Phước 2, Thường Thới Tiền, Thường Lạc, Thường Thới Hậu A, Thường Thới Hậu B, Tân Hội, Bình Thạnh, An Bình A và An Bình B. Dân số 211.500 người (DS.1999).
      
TÌM HIỂU NỘI DUNG

   Hình thức : Giả người bán thuốc.
   Cách thức : Ca hát khuyến tu.
   Đối tượng : Quần chúng.
   Thái độ : Hiếu kỳ-Không có lòng giác ngộ.
                       (Q1: 362-369)